thẻ ghi lưu trữ: Support Resistance Line Indicator

Tải xuống chỉ báo đường kháng cự

Support Resistance Line Indicator draws the dots at swing high and swing low in the trading chart.

Download Support Resistance Line Indicator: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận