បណ្ណសារស្លាក: ទ្រនិចបង្ហាញបន្ទាត់ធន់ទ្រាំ

គាំទ្រការទាញយកសូចនាករបន្ទាត់ Resistance

Support Resistance Line Indicator គូរចំនុចនៅ swing ខ្ពស់ និង swing low ក្នុងតារាងជួញដូរ.

ទាញយក Support Resistance Line Indicator: អានបន្ត

ចុះផ្សាយ សូចនាករ Forex MT4, អេសអេស, រឿងអាស្រូវ | ដាក់ស្លាក , | ទុកឱ្យសេចក្តីអធិប្បាយ