thẻ ghi lưu trữ: chỉ số RSI

Chỉ báo nến RSI

RSI(chỉ số sức mạnh tương đối) Chỉ báo nến thay đổi màu thanh khi RSI đạt trên mức nhất định và dưới mức nhất định. RSI(chỉ số sức mạnh tương đối) Chỉ báo nến sẽ giúp xác định các khu vực quá mua và quá bán.

Tải xuống chỉ báo RSI Candle tại đây: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo RSI nhiều khung thời gian

Nhiều khung thời gian Chỉ báo RSI là một chỉ báo MTF và hiển thị các khung thời gian khác nhau tại một cửa sổ chỉ báo MT4. Nhiều khung thời gian Chỉ báo RSI hiển thị dữ liệu cho M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, khung thời gian hàng tháng. Bạn có thể đặt cảnh báo và cửa sổ bật lên cho chỉ báo RSI của Nhiều khung thời gian.

Tải xuống chỉ báo RSI của Nhiều khung thời gian: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

2 Tải xuống chỉ báo chéo RSIs

2 RSIs Cross Indicator sẽ đặt hai giá trị RSI trong cùng một cửa sổ phụ. Tải về 2 Chỉ báo chéo RSIs:

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống Chỉ báo Giá chéo RSI

RSI Cross Price Live Indicator tính toán và hiển thị mức giá cần thiết để giá trị RSI đạt được các mức chéo do người dùng xác định. Tải xuống RSI Cross Price Live Indicator:

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo lịch sử giá chéo RSI

Chỉ báo lịch sử giá chéo RSI hiển thị lịch sử cho mối quan hệ của RSI và giá nến trên nến’ đồ thị. Tải xuống Chỉ báo lịch sử giá chéo RSI:

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo giá thực tế MTF RSI

MTF RSI Cross Price Live Indicator hiển thị giá chéo RSI cho nhiều khung thời gian. Tải xuống MTF RSI Cross Price Live Indicator:

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo màu thanh biểu đồ RSI

Thanh biểu đồ RSI Chỉ báo màu sẽ thay đổi thanh’ màu khi đặt mức quá mua hoặc quá bán đạt. Tải xuống Chỉ báo màu thanh biểu đồ RSI:

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo giá trị RSI hiện tại

Chỉ báo giá trị RSI hiện tại có thể hiển thị giá trị RSI hiện tại trên biểu đồ. Tải xuống Chỉ báo giá trị RSI hiện tại:

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo bảng RSI cho tất cả khung thời gian

Tất cả Chỉ báo bảng RSI khung thời gian có thể hiển thị bảng CCI đa khung thời gian. Nhà giao dịch có thể chọn một hoặc nhiều khung thời gian CCI để hiển thị trên cửa sổ chỉ báo. Tải xuống Chỉ báo bảng RSI cho tất cả khung thời gian:

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo RSI màu CCI

Tải xuống Chỉ báo RSI có màu CCI: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận