टॅग संग्रहण: MT5 Symbol Period Chart Info Indicator

MT5 Symbol Period Chart Info Indicator Download

MT5 Symbol Period Chart Info Indicator will plot a information label on current currency pair’s chart. The informaion includes pair symbol, टाइमफ्रेम, forex broker etc. Download MT5 Symbol Period Chart Info Indicator

मध्ये पोस्ट केलेले एमटी 5 फॉरेक्स इंडिकेटर, ईएएस, स्क्रिप्ट्स | टॅग केलेले | एक टिप्पणी द्या