Thể loại Lưu trữ: Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits

Multiframe Candle Time Indicator Download

Multiframe Candle Time Indicator shows time left in M1, M5, M15, M30 and H1 in Metatrader chart.

Download Multiframe Candle Time Indicator: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Đóng tất cả các vị trí đang chờ tải xuống tập lệnh

Tập lệnh Đóng tất cả các vị trí đang chờ xử lý đóng tất cả các vị trí tiền tệ Forex đang chờ xử lý.

Tải xuống Tập lệnh đóng tất cả các vị trí đang chờ xử lý ngoại hối: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Đóng Tất cả Tải xuống Tập lệnh Vị trí Mở

Tập lệnh Đóng tất cả các vị trí mở đóng tất cả các vị trí tiền tệ Forex đang mở.

Tải xuống Đóng Tất cả Tập lệnh Vị trí Mở: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Đóng Tất cả các Tập lệnh Vị trí Forex Tải xuống

Tập lệnh Đóng tất cả các vị thế ngoại hối sẽ đóng tất cả các vị trí đang chờ xử lý hoặc đang mở.

Tải xuống Đóng Tất cả các Tập lệnh Vị trí Forex: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo ngày giao dịch ngoại hối

Chỉ báo Ngày Giao dịch Ngoại hối lập biểu đồ Thứ Hai, Thứ ba, thứ Tư, Thứ bảy, Thứ sáu trên M1, M5, M15, M30, Biểu đồ ngoại hối H1.

Tải xuống Chỉ báo Ngày Giao dịch Ngoại hối: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo đám mây trung bình động

Chỉ báo đám mây trung bình động vẽ một đám mây giữa 2 trung bình động và hiển thị màu khác sau 2 Đường MA giao nhau.

Tải xuống Chỉ báo đám mây trung bình động: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | 2 Bình luận

3 Khung thời gian Tải xuống chỉ báo đám mây MA

3 Khung thời gian MA Cloud Indicator hiển thị các đám mây trung bình di chuyển cho khung thời gian H1, một cho khung thời gian 4H và một cho khung thời gian hàng ngày. 3 Khung thời gian MA Chỉ báo đám mây dành cho giao dịch theo xu hướng.

Tải về 3 Khung thời gian MA Cloud: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo thiết lập nến pinbar

Chỉ báo thiết lập nến pinbar có thể phát hiện thanh Pinocchio trong biểu đồ MT4. Chỉ báo thiết lập nến pinbar có cảnh báo qua email và cảnh báo cửa sổ.

Tải xuống Chỉ báo thiết lập nến Pinbar: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo cảnh báo thanh bên ngoài Engulfing

Chỉ báo cảnh báo thanh bên ngoài nhấn chìm vẽ một mũi tên cho thanh bên ngoài chìm khác nhau với cảnh báo bật lên. Mũi tên lên khi các thanh ở trên, mũi tên xuống khi thanh xuống.

Tải xuống Chỉ báo cảnh báo thanh bên ngoài Engulfing: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo lỗ lãi hàng ngày

Chỉ báo lỗ lãi hàng ngày cho biết lãi và lỗ với số pip và tiền cho ngày hiện tại, Trong vài ngày qua, tuần, tháng, quý và năm.

Tải xuống chỉ báo lỗ lãi hàng ngày: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận