വിഭാഗം ആർക്കൈവുകൾ: MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ

ട്രേഡിംഗ് റിസ്ക് ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡ്

ട്രേഡിംഗ് റിസ്ക് ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് മെറ്റാ ട്രേഡിംഗ് റിസ്ക്, സ്റ്റോപ്പ്ലോസ് എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ട്രേഡിംഗ് ലോഗ് കണക്കാക്കാൻ കഴിയും..

ട്രേഡിംഗ് റിസ്ക് ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൺലോഡ് ചെയ്യുക: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

സിഗ്സാഗ് പിപ്സ് ബാറുകളുടെ നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡ്

സിഗ്സാഗ് പിപ്സ് ബാറുകളുടെ നമ്പർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പ്ലോട്ടുകൾ സിഗ്സാഗ് പിപ്സ് നമ്പർ(ഇടത്തെ) ഒപ്പം മെഴുകുതിരികളുടെ നമ്പറും(ശരി) മെറ്റാട്രേഡർ ചാർട്ടിൽ.

ZigZag Pips Bars Number Indicator ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , | 1 അഭിപ്രായം

ZigZag ഓട്ടോ ചാനൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡ്

സിഗ്സാഗ് ഓട്ടോ ചാനൽ സൂചകം സിഗ്സാഗും ട്രെൻഡ് ചാനലും സ്വയമേവ വരയ്ക്കുന്നു.

gZag ഓട്ടോ ചാനൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ടിക്സ് വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡ്

ടിക്സ് വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ വിൽ‌പന ടിക്കുകളെ താഴെ വരയ്ക്കുന്നു 0 ലൈനിന് മുകളിൽ ടിക്കുകൾ വാങ്ങുക 0 ലൈൻ.

ടിക്ക്സ് വോളിയം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡുചെയ്യുക: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , , | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

കറൻസി ജോഡികൾ ബിഡ് ചോദിക്കുക വില സൂചകം ഡൗൺലോഡ്

കറൻസി ജോഡികൾ ബിഡ് ചോദിക്കുക വില സൂചകം ബിഡ് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും വില വരെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 5 മെറ്റാട്രേഡർ ചാർട്ടിലെ വ്യത്യസ്ത കറൻസി ജോഡികൾ.

കറൻസി ജോഡികൾ ബിഡ് ചോദിക്കുക വില സൂചകം ഡൺലോഡ് ചെയ്യുക: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , , , | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

പിപ്സ് ഡേ റേഞ്ച് CSV സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ്

Pips Day Range CSV Script outputs CSV files that contain information: തീയതി & Time, Open Price, Open Close, High Open, Low Open, Total pips range, price direction.

Download Pips Day Range CSV Script: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

പിപ്‌സ് ഡേ റേഞ്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക

Pips Day Range Indicator x ദിവസ മെഴുകുതിരികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു’ pips ശ്രേണിയുടെ ബോക്സുകളും ടെക്സ്റ്റും, ജോഡി ഓപ്പൺ വില ഉൾപ്പെടുത്തുക, പൈപ്പുകൾ അടയ്ക്കാൻ തുറക്കുക, താഴ്ന്ന പൈപ്പുകളിലേക്ക് തുറക്കുക, ഉയർന്ന പൈപ്പുകളിലേക്ക് തുറന്നിരിക്കുന്നു, ദിവസങ്ങൾക്കുള്ള മൊത്തം പൈപ്പ് ശ്രേണി.

Pips Day Range Indicator ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

വ്യത്യസ്ത MACD സൂചകങ്ങൾ പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ്

വ്യത്യസ്‌തമായ MACD സൂചക പാക്കേജുകൾ ഉണ്ട് 5 MACD സൂചകങ്ങൾ: പരമ്പരാഗത MACD സൂചകം, മൾട്ടി ടൈംഫ്രെയിമുകൾ MACD സൂചകം, MACD അലേർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, MACD ഹിസ്റ്റോഗ്രാം സൂചകം മുതലായവ.

വ്യത്യസ്ത MACD ഇൻഡിക്കേറ്റർ പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

ZigZag ക്ലോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡ്

ZigZag ക്ലോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഴുകുതിരിയുടെ വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ZigZag ലൈനുകൾ വരയ്ക്കുന്നു.

ZigZag ക്ലോസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , | 1 അഭിപ്രായം

2 ATRs ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡൗൺലോഡ്

2 ATRs ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡിസ്പ്ലേകൾ 2 ഒരു വിൻഡോയിലെ വ്യത്യസ്ത ശരാശരി യഥാർത്ഥ ശ്രേണി സൂചകം.

ഡൗൺലോഡ് 2 ATRs സൂചകം: തുടര്ന്ന് വായിക്കുക

ൽ പോസ്റ്റുചെയ്തു MT4 ഫോറെക്സ് സൂചകങ്ങൾ, ഇ.ആർ., സ്‌ക്രിപ്റ്റുകൾ | ടാഗുചെയ്തു , | ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ