Dịch vụ tín hiệu giao dịch ngoại hối Zulutrade là gì?

Zulutrade là một dịch vụ tự động để hỗ trợ các nhà giao dịch Forex. Tín hiệu có thể được lấy tự động thông qua dịch vụ này để người dùng có thể thực hiện các hành động tức thì và kiểm tra kết quả về giao dịch trong Forex. Với zulutrade, không bắt buộc phải có thông tin chi tiết về hoạt động của thị trường Forex. Tất cả các công việc sẽ được thực hiện bởi zulutrade và người dùng chỉ cần đăng ký để sử dụng dịch vụ.

Bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ miễn phí và được đăng ký. Tất cả các giao dịch trên Forex của tài khoản của bạn sẽ được thực hiện thông qua Zulutrade và bạn sẽ nhận được kết quả trực tiếp về tiến trình. Đăng ký rất đơn giản và tức thì trong Zulutrade. Bạn có thể đăng ký tự động và cung cấp một số chi tiết trong một biểu mẫu để bạn có thể bắt đầu nhận được lợi ích từ dịch vụ này.

Tiếp tục đọc

Posted in Forex Tín hiệu nhà cung cấp | Tagged , , | Leave a comment

Multiple Timeframes Average True Range Indicator

Multiple Timeframes Average True Range indicator is a MTF indicator and displays different timeframes at one MT4 indicator window. Multiple Timeframes Average True Range indicator shows data for M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, khung thời gian hàng tháng. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Average True Range indicator.

Download Multiple Timeframes Average True Range indicator: Tiếp tục đọc

Posted in MT4 Forex Indicators, địa bàn, Scprits | Tagged , , | Leave a comment

Open Orders Lines Info Indicator Download

Open Orders Lines Info Indicator will show the following information on the open ordersopen/profit/loss lines:
On the line of the opening price:
The indicator shows this information:
1. Order Type.
2. Lots.
3. Win.
4. Ratio TP/SL.
5. Magic Number.

On the line of TakeProfit:
1. Number of Points.
2. Profit when TakeProfit is realized.
3. Account Currency.

On the line of Stoploss:
1. Number of Points.
2. Loss when StopLoss is realized.
3. Account Currency.
Download Open Orders Lines Info Indicator:
Tiếp tục đọc

Posted in MT4 Forex Indicators, địa bàn, Scprits | Tagged | Leave a comment

Yesterday High Low Break Monitor Indicator Download

Yesterday High Low Break Monitor Indicator displays if yesterday high/low is broken. If yesterday’s high is broken or if yesterday’s low is broken, the box colors will be changed. White box means not broken. Yesterday High Low Break Monitor Indicator can be used as multi-pairs trend monitor.
Features: subWindow, option to hide pip change, option to sort by pair name, option to sort by pip change, refresh to X second, change color for up, down and neutral trend.
Download Yesterday High Low Break Monitor Indicator:
Tiếp tục đọc

Posted in MT4 Forex Indicators, địa bàn, Scprits | Tagged | Leave a comment

Wilder DMI Indicator Download

Wilder DMI Indicator plots a sub windows for directional movement index values.
Features:ADX & ADXR values, alert, MTF, 3 state prices option for high/low/close.
Download Wilder DMI Indicator:
Tiếp tục đọc

Posted in MT4 Forex Indicators, địa bàn, Scprits | Tagged | Leave a comment

MTF ADX Indicator Download

MTF ADX Indicator is multi timeframe average directional indicator indicator for metatrader 4.
Features:pre smooth price feature, slope coloring, depending on adx + – (plus minus) cross, usual 4 ma methods, usual 7 price options for all 3 state (high, low, close)
Settings: Time frame, Adx period, Adx price smooth period, Adx price smooth ma method, Adx high price to use, Adx low price to use, Adx close price to use, Adx level etc.
Download MTF ADX Indicator:
Tiếp tục đọc

Posted in MT4 Forex Indicators, địa bàn, Scprits | Tagged | Leave a comment

Wyatts Pivot Points Toggle Indicator Download

Wyatts Pivot Points Toggle Indicator shows a toggle function to hide/show all the pivots objects.
Download Wyatts Pivot Points Toggle Indicator:
Tiếp tục đọc

Posted in MT4 Forex Indicators, địa bàn, Scprits | Tagged | Leave a comment

Monthly Candles High Low Middle Indicator Download

Monthly Candles High Low Middle Indicator shows monthly candleshigh, low, middle price lines.
Download Monthly Candles High Low Middle Indicator:
Tiếp tục đọc

Posted in MT4 Forex Indicators, địa bàn, Scprits | Tagged | Leave a comment

Volume MA Indicator Download

Volume MA Indicator draws volume and 2 moving average lines in the indicator window.
Download Volume MA Indicator:
Tiếp tục đọc

Posted in MT4 Forex Indicators, địa bàn, Scprits | Tagged | Leave a comment

Pips Changed Color Bars Indicator Download

Pips Changed Color Bars Indicator will color each candle if bigger than certain pip size.
Features: draw box, write pip size on the candles, alerts, use average pips size.
Download Pips Changed Color Bars Indicator:
Tiếp tục đọc

Posted in MT4 Forex Indicators, địa bàn, Scprits | Tagged | Leave a comment