Dịch vụ tín hiệu giao dịch ngoại hối Zulutrade là gì?

Zulutrade là một dịch vụ tự động để hỗ trợ các nhà giao dịch Forex. Tín hiệu có thể được lấy tự động thông qua dịch vụ này để người dùng có thể thực hiện các hành động tức thì và kiểm tra kết quả về giao dịch trong Forex. Với zulutrade, không bắt buộc phải có thông tin chi tiết về hoạt động của thị trường Forex. Tất cả các công việc sẽ được thực hiện bởi zulutrade và người dùng chỉ cần đăng ký để sử dụng dịch vụ.

Bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ miễn phí và được đăng ký. Tất cả các giao dịch trên Forex của tài khoản của bạn sẽ được thực hiện thông qua Zulutrade và bạn sẽ nhận được kết quả trực tiếp về tiến trình. Đăng ký rất đơn giản và tức thì trong Zulutrade. Bạn có thể đăng ký tự động và cung cấp một số chi tiết trong một biểu mẫu để bạn có thể bắt đầu nhận được lợi ích từ dịch vụ này.

Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Forex Tín hiệu nhà cung cấp | Được gắn thẻ , , | 3 Bình luận

Close All Pending Positions Script Download

Close All Pending Positions Script close all pending Forex currency positions.

Download Close All Forex Pending Positions Script: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Đóng Tất cả Tải xuống Tập lệnh Vị trí Mở

Tập lệnh Đóng tất cả các vị trí mở đóng tất cả các vị trí tiền tệ Forex đang mở.

Tải xuống Đóng Tất cả Tập lệnh Vị trí Mở: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Close All Forex Positions Scripts Download

Close All Forex Positions Scripts will close all pending or open positions.

Download Close All Forex Positions Scripts: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Forex Trading Day Indicator Download

Forex Trading Day Indicator plots the Monday, Thứ ba, thứ Tư, Thurday, Friday on the M1, M5, M15, M30, H1 Forex charts.

Download Forex Trading Day Indicator: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Moving Average Cloud Indicator Download

Moving Average Cloud Indicator draws a cloud between 2 moving average and displays different color after the 2 MA lines are cross.

Download Moving Average Cloud Indicator: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | 2 Bình luận

3 Timeframes MA Cloud Indicator Download

3 Timeframes MA Cloud Indicator displays moving average clouds for H1 timeframe, one for the 4H timeframe and one for daily timeframe. 3 Timeframes MA Cloud indicator is for trend trading.

Tải về 3 Timeframes MA Cloud: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo thiết lập nến pinbar

Chỉ báo thiết lập nến pinbar có thể phát hiện thanh Pinocchio trong biểu đồ MT4. Chỉ báo thiết lập nến pinbar có cảnh báo qua email và cảnh báo cửa sổ.

Tải xuống Chỉ báo thiết lập nến Pinbar: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo cảnh báo thanh bên ngoài Engulfing

Engulfing Outside Bar Alert Indicator plots an arrow for different engulfing outside bar with a popup alert. Up arrow when bars are up, down arrow when bars are down.

Download Engulfing Outside Bar Alert Indicator: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo lỗ lãi hàng ngày

Chỉ báo lỗ lãi hàng ngày cho biết lãi và lỗ với số pip và tiền cho ngày hiện tại, Trong vài ngày qua, tuần, tháng, quý và năm.

Tải xuống chỉ báo lỗ lãi hàng ngày: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận