Tải xuống chỉ báo tính toán lô rủi ro giao dịch

Chỉ báo tính toán lô rủi ro giao dịch có thể tính toán nhật ký giao dịch dựa trên rủi ro MetaTrading và stoploss.

Tải xuống Chỉ báo Lô Rủi ro Giao dịch: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

ZigZag Pips Thanh chỉ số Số Tải xuống

ZigZag Pips Thanh chỉ số Số lô Lô ZigZag số pips(trái) và nến số(đúng) trong biểu đồ MetaTrader.

Tải xuống chỉ số số thanh ZigZag Pips: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | 1 Bình luận

Tải xuống chỉ báo kênh tự động ZigZag

Chỉ báo kênh tự động ZigZag tự động vẽ kênh ZigZag và kênh xu hướng.

Tải xuống Chỉ báo kênh tự động ZigZag: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo âm lượng bọ ve

Chỉ báo Khối lượng Bọ ve vẽ các dấu bán bên dưới 0 xếp hàng và mua ve phía trên 0 hàng.

Tải xuống chỉ báo âm lượng bọ ve: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , , | Để lại bình luận

Các cặp tiền tệ Giá thầu Hỏi giá Tải xuống Chỉ báo giá

Các cặp tiền tệ Giá thầu Đặt giá Bán Chỉ báo Giá hiển thị giá thầu và giá bán lên đến 5 các cặp tiền tệ khác nhau trong biểu đồ MetaTrader.

Tải xuống các cặp tiền tệ Giá thầu Đặt giá bán Chỉ báo giá: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , , , | Để lại bình luận

Tải xuống tập lệnh CSV phạm vi ngày theo pip

Tập lệnh CSV Phạm vi Ngày của Pips xuất ra các tệp CSV chứa thông tin: Ngày & Thời gian, Mở giá, Mở Đóng, Cao mở, Thấp mở, Tổng phạm vi pip, hướng giá.

Tải xuống tập lệnh CSV phạm vi ngày theo pip: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống chỉ báo phạm vi ngày Pips

Chỉ báo phạm vi ngày Pips hiển thị nến x ngày’ hộp và văn bản của phạm vi pips, bao gồm giá mở cặp, mở để đóng pips, mở đến pips thấp, mở đến pips cao, tổng phạm vi pip trong ngày.

Tải xuống chỉ báo phạm vi ngày của Pips: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

Tải xuống gói các chỉ báo MACD khác nhau

Gói chỉ báo MACD khác nhau có 5 chỉ báo MACD: chỉ báo MACD truyền thống, Chỉ báo MACD đa khung thời gian, Chỉ báo cảnh báo MACD, Chỉ báo biểu đồ MACD, v.v..

Tải xuống gói chỉ báo MACD khác nhau: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận

ZigZag Đóng Chỉ báo Tải xuống

Chỉ báo đóng ZigZag vẽ các đường ZigZag dựa trên giá nến đóng.

Tải xuống ZigZag Close Indicator: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | 1 Bình luận

2 Tải xuống chỉ báo ATRs

2 Chỉ báo ATRs hiển thị 2 chỉ báo Phạm vi Đúng Trung bình khác nhau trong một cửa sổ.

Tải về 2 Chỉ báo ATRs: Tiếp tục đọc

Đã đăng trong Các chỉ báo ngoại hối MT4, địa bàn, Scprits | Được gắn thẻ , | Để lại bình luận