Ko e ha ʻa Zulutrade meʻa ʻoku ne ʻeke ʻa e Fefakatauʻaki tokoni?

Ko e Zulutrade ko ha tokoni fakahangatonu ia ki he tokoni ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻeke ʻe kau fetongi koloa. ʻe lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo fakafou he tokoni ko ʻeni koeʻuhi ke lava ʻe he tokotaha fakaʻaongaʻi ʻo fai ha ngaue vave pea vakaiʻi e ngaahi ola fekauʻaki mo e fefakatauʻaki ʻi he ngaahi ʻeke Fakaʻofa. ʻi he zulutrade ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke maʻu ha fakamatala fakaikiiki kau ki he ngaue ʻa e feituʻu ʻo e ngaahi faingataʻa ʻeke. ʻe fakahoko kotoa ʻa e ngaue ʻaki ʻa e zulutrade pea ʻoku fie maʻu pe ʻa e tokotaha ngaue ke lesisita ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ouau.

ʻe lava ke ke kamata fakaʻaongaʻi e tokoni ke taʻetotongi pea lesisita. ʻe fakahoko kotoa e ngaahi fengaueʻaki ʻi he tafaʻaki ʻo hoʻo ʻakauni ʻo fakafou ʻi Zulutrade pea te ke maʻu ha ngaahi ola ʻi hoʻo moʻui ʻo kau ki he fakalakalaka. ʻoku faingofua mo nounou ʻa e lesisita ʻi Zulutrade. ʻe lava ke ke lesisita he taimi pe ko ia pea ʻoange ha ngaahi fakaikiiki ʻi ha foomu koeʻuhi ke ke lava ʻo kamata maʻu e ngaahi monuʻia ʻi he ngaue tokoni ko ʻeni.

Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Kau Tokonaki ʻoku nau fakaʻilongaʻi e Fakaʻilonga | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | 3 Ngaahi fakamatala

Fractals download e Fakaʻilonga ʻoku ne ʻimeili

Fractals Sound eMail indicator is Fractals indicator with a sound and email alert.

Download Fractals Sound eMail indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Laine fakaava Fakaʻaho ki muʻa pea download

Laine fakaava Fakaʻaho kimuʻa(DOL) ʻoku fakaloloa leva ʻe he fakaʻilonga ʻa e laine ke mafao hake ki he ʻaho hono ua ʻi he MT4.

Download Fakaʻaho ʻa e laine ki Muʻa(DOL) fakaʻilonga ʻi heni: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala

Extender download e fakaʻilonga ʻo e zone

Ngaahi Extender zone vali rectangles pe puha pea fakaloloa ʻenau foʻi teʻelango lolotonga.
Download e fakaʻilonga Extender Zone
Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi | Tuku mai ha fakamatala

MT5 fakaʻilonga ʻo e vahaʻataimi ʻo e saati fakamatala download e fakaʻilonga

MT5 fakaʻilonga ʻo e vahaʻataimi ʻo e sati ʻe faʻufaʻu ʻe he fakaʻilonga fakamatala ha fakamatala ʻi he saati ʻo e ongo hoa paʻanga lolotonga. ʻOku kau ʻi he informaion ha fakaʻilonga ʻo e hoa, timeframe, ʻeke kelekele etc.
Download MT5 fakaʻilonga ʻo e saati ʻo e vahaʻataimi fakamatala
Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT5 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi | Tuku mai ha fakamatala

Bollinger e fakaʻilonga ʻo e ngaahi haʻi

Bollinger e fakaʻilonga ʻo e ngaahi haʻi ko ha fakaʻilonga MTF BB. Tukunga: Fakaʻesia e taimí, Vahaʻataimi Bollinger e ngaahi haʻi, ʻAvalisi ʻo e founga hiki, Totongí, Vahaʻataimi ʻo e deviations, Liliu mo e ala meʻa pehe.
Download Bollinger e fakaʻilonga ʻo e ngaahi haʻi
Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT5 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi | Tuku mai ha fakamatala

MT4 e meʻafua ʻo e taimi totongi fakahaaʻi e fakaʻilonga download e fakaʻilonga

MT4 taimi ʻo e totongi ʻoku lava ke fakahaaʻi ʻe he fakaʻilonga fakapuliki ʻa e fakaʻilonga/fufuuʻi ʻa e mahuʻinga ʻo e Metatrader 4 mo e meʻafua taimi.
Download MT4 taimi ʻo e totongi fakaʻasi e fakaʻilonga
Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi | Tuku mai ha fakamatala

MetaTrader 5 Crossover Albums Glad e fakaʻilonga fakatokanga ki he FINEʻEIKI download

MetaTrader 5 Crossover Albums Glad fakatokanga ʻa e FINEʻEIKI ʻi he taimi 2 ʻavalisi ʻo e ʻavalisi ʻo e laine kolosi. Tukunga: Founga fakatokaleleiʻi ki he ngaʻunu ʻaukai, Vahaʻataimi ʻo e averaging ki he ngaʻunu ʻaukai, Totongi ki he ngaʻunu ʻaukai, Founga fakatokaleleiʻi ki he ngaʻunu mamalie, Vahaʻataimi ʻo e averaging ki he ngaʻunu mamalie, Totongi ki he ngaʻunu mamalie, Lahi ʻo e ngaahi fakamatala mo e ala meʻa pehe.
Download MetaTrader 5 Fakaʻilonga Crossover Albums Glad fakatokanga ʻa e FINEʻEIKI
Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT5 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi | Tuku mai ha fakamatala

Kelekele download e fakaʻilonga ʻo e komipiuta

Kelekele ʻoku faʻufaʻu ʻe he fakaʻilonga ʻo e komipiuta ʻa e taimi kelekele mo e taimi komipiuta ʻi he sati. ʻE lava ke liliu ʻa e taimi faiʻanga papitaiso mo e mataʻitohi lalahi.
Download kelekele fakaʻilonga taimi ʻo e komipiuta
Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi | Tuku mai ha fakamatala