Ko e ha ʻa Zulutrade meʻa ʻoku ne ʻeke ʻa e Fefakatauʻaki tokoni?

Ko e Zulutrade ko ha tokoni fakahangatonu ia ki he tokoni ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻeke ʻe kau fetongi koloa. ʻe lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo fakafou he tokoni ko ʻeni koeʻuhi ke lava ʻe he tokotaha fakaʻaongaʻi ʻo fai ha ngaue vave pea vakaiʻi e ngaahi ola fekauʻaki mo e fefakatauʻaki ʻi he ngaahi ʻeke Fakaʻofa. ʻi he zulutrade ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke maʻu ha fakamatala fakaikiiki kau ki he ngaue ʻa e feituʻu ʻo e ngaahi faingataʻa ʻeke. ʻe fakahoko kotoa ʻa e ngaue ʻaki ʻa e zulutrade pea ʻoku fie maʻu pe ʻa e tokotaha ngaue ke lesisita ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ouau.

ʻe lava ke ke kamata fakaʻaongaʻi e tokoni ke taʻetotongi pea lesisita. ʻe fakahoko kotoa e ngaahi fengaueʻaki ʻi he tafaʻaki ʻo hoʻo ʻakauni ʻo fakafou ʻi Zulutrade pea te ke maʻu ha ngaahi ola ʻi hoʻo moʻui ʻo kau ki he fakalakalaka. ʻoku faingofua mo nounou ʻa e lesisita ʻi Zulutrade. ʻe lava ke ke lesisita he taimi pe ko ia pea ʻoange ha ngaahi fakaikiiki ʻi ha foomu koeʻuhi ke ke lava ʻo kamata maʻu e ngaahi monuʻia ʻi he ngaue tokoni ko ʻeni.

Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Kau Tokonaki ʻoku nau fakaʻilongaʻi e Fakaʻilonga | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | 3 Ngaahi fakamatala

Download e Fakaʻilonga ʻo e Fakatahaʻanga ʻĒsia BreakOut Box

BreakOut puha ʻEsia ʻoku tohoakiʻi ʻe he fakaʻilonga ʻo e fakatahaʻanga ʻEsia ha totongi maʻolunga mo ha puha mahuʻinga siʻisiʻi ʻo e fakataha fefakatauʻaki ʻi ʻEsia. BreakOut ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e fakaʻilonga ʻo e fakatahaʻanga ʻEsia ki fanga fefakatauʻaki ʻi Lonitoni mo Newyork fakatahaʻanga.

Download BreakOut Box Asian Session Indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

ZigZag mo pips fakaʻilonga ʻo e tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga download

ZigZag mo Pips tohoakiʻi ʻe he fakaʻilonga ʻo e tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻa e laine ZigZag pea fikaʻi pips ʻi he laine takitaha ZigZag.

Download ʻa e ZigZag mo e fakaʻilonga ʻo e tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga Pips: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Auto Forex Trading Session Indicator Download

Auto Forex Trading Session indicator will draw rectangle for Asis, US and London sessions. The begin hours, end hours and session rectangle can be set to fit for different forex brokers.

Download Auto Forex Trading Session indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Hull Moving Average Indicator Download

Hull Moving Average indicator is Forex HMA indicator for MT4.

Download Hull Moving Average indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

MTF MA Multi Pairs Crossover Dashboard Indicator Download

MTF MA Multi Pairs Crossover Dashboard indicator shows multi currency pairsmulti timeframes moving average crossover signals on the dashboard in one trading chart.

Download ʻa e MTF MA Multi Pairs Crossover Dashboard indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi | Tuku mai ha fakamatala

MTF Moving Average Display Indicator Download

MTF Moving Average Display indicator plots multi timeframes MA crossover signals in one MT4 chart.

Download MTF Moving Average Display indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Average True Range Like Indicator Download

Average True Range Like indicator will show last daysATR, such as current day, ki muʻá 5 days etc.

Download Average True Range Like indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Ichimoku ʻao fanga e fakaʻilonga ʻo e fakatokanga ki he ʻimeili download

Ichimoku ʻao fanga e fakaʻilonga fakatokanga ki he ʻimeili ʻave ha fakatokanga ʻi he taimi ʻoku hoko ai ha totongi ʻi ʻolunga pea ʻi lalo ʻi he Ichimoku ʻao, tenkan ʻi ʻolunga ʻi he kisu, totongi ʻi ʻolunga ʻi he kisu, ngaahi kolosi mahuʻinga ʻi ʻolunga/ʻi lalo tenkan etc.

Download Ichimoku Cloud Breakout Email Alert indicator:
Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Download e Fakaʻilonga Fakatokanga Ichimoku

ʻE fakatokanga mai ʻa ichimoku fakaʻilonga fakatokanga ʻi he taimi ʻoku kolosi ai ʻa tenkan seni kijun ko e lahi.

Download e fakaʻilonga Fakatokanga Ichimoku: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala