Ko e ha ʻa Zulutrade meʻa ʻoku ne ʻeke ʻa e Fefakatauʻaki tokoni?

Ko e Zulutrade ko ha tokoni fakahangatonu ia ki he tokoni ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻeke ʻe kau fetongi koloa. ʻe lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo fakafou he tokoni ko ʻeni koeʻuhi ke lava ʻe he tokotaha fakaʻaongaʻi ʻo fai ha ngaue vave pea vakaiʻi e ngaahi ola fekauʻaki mo e fefakatauʻaki ʻi he ngaahi ʻeke Fakaʻofa. ʻi he zulutrade ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke maʻu ha fakamatala fakaikiiki kau ki he ngaue ʻa e feituʻu ʻo e ngaahi faingataʻa ʻeke. ʻe fakahoko kotoa ʻa e ngaue ʻaki ʻa e zulutrade pea ʻoku fie maʻu pe ʻa e tokotaha ngaue ke lesisita ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ouau.

ʻe lava ke ke kamata fakaʻaongaʻi e tokoni ke taʻetotongi pea lesisita. ʻe fakahoko kotoa e ngaahi fengaueʻaki ʻi he tafaʻaki ʻo hoʻo ʻakauni ʻo fakafou ʻi Zulutrade pea te ke maʻu ha ngaahi ola ʻi hoʻo moʻui ʻo kau ki he fakalakalaka. ʻoku faingofua mo nounou ʻa e lesisita ʻi Zulutrade. ʻe lava ke ke lesisita he taimi pe ko ia pea ʻoange ha ngaahi fakaikiiki ʻi ha foomu koeʻuhi ke ke lava ʻo kamata maʻu e ngaahi monuʻia ʻi he ngaue tokoni ko ʻeni.

Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Kau Tokonaki ʻoku nau fakaʻilongaʻi e Fakaʻilonga | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | 3 Ngaahi fakamatala

Close All Pending Positions Script Download

Close All Pending Positions Script close all pending Forex currency positions.

Download Close All Forex Pending Positions Script: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Tāpuniʻi Kotoa e Fakamatala ʻo e Ngaahi Lakangá ʻOku Kei ʻAtaá

Tāpuniʻi ʻa e Laʻipepa ʻo e Ngaahi Tuʻunga ʻAtaʻatā Kotoa Pē (Open Positions) tāpuni kotoa ʻa e ngaahi tuʻunga ʻo.

Download ʻa e Fakamatala Kotoa ʻo e Ngaahi Tuʻunga ʻOku ʻAtaá: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Close All Forex Positions Scripts Download

Close All Forex Positions Scripts will close all pending or open positions.

Download Close All Forex Positions Scripts: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Toe Vakaiʻi ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻAho fefakatauʻaki Download

ʻOku faʻufaʻu ʻe he fakaʻilonga ʻo e ʻaho fefakatauʻaki ʻa e Monite, Tusite, Pulelulu, Thurday, Falaite ʻi he M1, M5, M15, M30, Ngaahi saati H1 ʻo e ʻEkesōtí.

Download ʻa e Fakaʻilonga ʻo e ʻAho fefakatauʻaki: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Moving Average Cloud Indicator Download

Moving Average Cloud Indicator draws a cloud between 2 moving average and displays different color after the 2 MA lines are cross.

Download Moving Average Cloud Indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | 2 Ngaahi fakamatala

3 Timeframes MA Cloud Indicator Download

3 Timeframes MA Cloud Indicator displays moving average clouds for H1 timeframe, one for the 4H timeframe and one for daily timeframe. 3 Timeframes MA Cloud indicator is for trend trading.

Download 3 Timeframes MA Cloud: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Pinbar Candle Setup Indicator Download

Pinbar Candle Setup Indicator can detect Pinocchio bars in the MT4 charts. Pinbar Candle Setup Indicator has email alert and window alert.

Download Pinbar Candle Setup Indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Ko Hono Lomekina ʻo e Fakaʻilonga Fakatokanga ʻi Tuʻa

ʻOku faʻufaʻu ʻe he fakaʻilonga fakatokanga ʻi tuʻa ha foʻi tao ki ha ngaahi meʻa kehekehe ʻoku ne ʻufiʻufi ʻa tuʻa ʻaki ha fakatokanga popup. Ngahau ki ʻolunga ʻi he taimi ʻoku tuʻu hake ai ʻa e ngaahi avaava, ngahau ʻoku hanga ki laló ʻi he taimi ʻoku hifo ai ʻa e ngaahi ava.

Download ʻa e Fakaʻilonga Fakatokanga ʻi Tuʻa: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Daily Profit Loss Indicator Download

Daily Profit Loss Indicator shows the profit and loss with pips and money for the current day, the last few days, uiké, month, quarter and year.

Download Daily Profit Loss Indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala