Ko e ha ʻa Zulutrade meʻa ʻoku ne ʻeke ʻa e Fefakatauʻaki tokoni?

Ko e Zulutrade ko ha tokoni fakahangatonu ia ki he tokoni ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻeke ʻe kau fetongi koloa. ʻe lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo fakafou he tokoni ko ʻeni koeʻuhi ke lava ʻe he tokotaha fakaʻaongaʻi ʻo fai ha ngaue vave pea vakaiʻi e ngaahi ola fekauʻaki mo e fefakatauʻaki ʻi he ngaahi ʻeke Fakaʻofa. ʻi he zulutrade ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke maʻu ha fakamatala fakaikiiki kau ki he ngaue ʻa e feituʻu ʻo e ngaahi faingataʻa ʻeke. ʻe fakahoko kotoa ʻa e ngaue ʻaki ʻa e zulutrade pea ʻoku fie maʻu pe ʻa e tokotaha ngaue ke lesisita ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ouau.

ʻe lava ke ke kamata fakaʻaongaʻi e tokoni ke taʻetotongi pea lesisita. ʻe fakahoko kotoa e ngaahi fengaueʻaki ʻi he tafaʻaki ʻo hoʻo ʻakauni ʻo fakafou ʻi Zulutrade pea te ke maʻu ha ngaahi ola ʻi hoʻo moʻui ʻo kau ki he fakalakalaka. ʻoku faingofua mo nounou ʻa e lesisita ʻi Zulutrade. ʻe lava ke ke lesisita he taimi pe ko ia pea ʻoange ha ngaahi fakaikiiki ʻi ha foomu koeʻuhi ke ke lava ʻo kamata maʻu e ngaahi monuʻia ʻi he ngaue tokoni ko ʻeni.

Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Kau Tokonaki ʻoku nau fakaʻilongaʻi e Fakaʻilonga | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala

Download ʻa e Timeframes Fractals indicator

Ko e fakaʻilonga lahi Timeframes Fractals ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ʻasi ia ʻi ha founga kehekehe Timeframes ʻi he window ʻo ha fakaʻilonga MT4 ʻe taha. ʻoku ha ʻi he fakaʻilonga Timeframes Fractals e fakamatala ki M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Fractals indicator.

Download Multiple Timeframes Fractals indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Fakaʻilonga ʻo e ngaahi Timeframes lahi ʻo e fakahokohoko Fakamotuʻalea

Ko e fakaʻilonga ʻo e Timeframes lahi ʻo e fakahokohoko Fakamotuʻalea ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ne fakaʻasi ʻa e kehekehe Timeframes ʻi he window fakaʻilonga MT4 ʻe taha. ʻoku ha ʻi he fakaʻilonga Timeframes lahi ʻo e fakahokohoko Fakamotuʻalea ha fakamatala ki M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Force Index indicator.

Download Multiple Timeframes Force Index indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Multiple Timeframes Envelopes Indicator

Multiple Timeframes Envelopes indicator is a MTF indicator and displays different timeframes at one MT4 indicator window. Multiple Timeframes Envelopes indicator shows data for M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Envelopes indicator.

Download Multiple Timeframes Envelopes indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Multiple Timeframes DeMarker Indicator Download

Multiple Timeframes DeMarker indicator is a MTF indicator and displays different timeframes at one MT4 indicator window. Multiple Timeframes DeMarker indicator shows data for M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes DeMarker indicator.

Download Multiple Timeframes DeMarker indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Lahi Timeframes CCI download e fakaʻilonga

Ko e fakaʻilonga Timeframes CCI lahi ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ne fakaʻaliʻali ha timeframes kehekehe ʻi ha matapa sioʻata MT4 ʻe taha. ʻOku fakahaaʻi ʻe he fakaʻilonga Timeframes CCI lahi ʻa e fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes CCI indicator.

Download Multiple Timeframes CCI indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Timeframes e Fakaʻilonga ʻo e pulu ʻoku lahi hono download

Ko e fakaʻilonga ʻo e Timeframes ʻoku lahi pulu e ʻuhila ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ʻasi ia ʻi he matapa sioʻata ʻe taha MT4 ʻoku ʻata. ʻoku ha ʻi he pulu ʻoku lahi ai e Timeframes, ʻa e fakamatala ki M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Bulls Power indicator.

Download Multiple Timeframes Bulls Power indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Fakaʻilonga Timeframes Bollinger ngaahi Haʻi

Ko e fakaʻilonga ʻo e Timeframes ʻoku lahi Bollinger e ngaahi Haʻi ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ne fakaʻaliʻali mai ha Timeframes kehekehe ʻi he matapa sioʻata ʻe taha MT4. ʻoku ʻasi mei he meʻa ʻoku Timeframes Bollinger ngaahi Haʻi ʻo e afo ha fakamatala ki M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Bollinger Bands indicator.

Download Multiple Timeframes Bollinger Bands indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Lahi ʻo e Timeframes ʻoku ne download ʻa e fakaʻilonga ʻo e malohi

ʻOku lahi ha ngaahi Timeframes ʻoku ne fakaʻilongaʻi ʻa e malohi ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ne fakaʻaliʻali ha timeframes kehekehe ʻi ha matapa sioʻata MT4 ʻe taha. ʻOku fakahaaʻi ʻe he fakaʻilonga ʻo e Timeframes lahi ʻa e fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Bears Power indicator.

Download Multiple Timeframes Bears Power indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Timeframes e Fakaʻilonga Oscillator ke download

Tokolahi Timeframes Fakaʻofoʻofa Oscillator(AO) fakaʻilonga ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ne fakaʻaliʻali mai ha timeframes kehekehe ʻi ha window fakaʻilonga MT4 ʻe taha. ʻoku ʻasi ʻi he fakaʻilonga Timeframes Oscillator Fakaʻofoʻofa ha fakamatala ki M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. Te ke lava ʻo fokotuʻu ha ngaahi fakaha mo ha popups ki he lahi ʻo Timeframes fakaʻilonga Oscillator.

Download Timeframes fakaʻilonga Oscillator Fakaʻofoʻofa: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala