Ko e ha ʻa Zulutrade meʻa ʻoku ne ʻeke ʻa e Fefakatauʻaki tokoni?

Ko e Zulutrade ko ha tokoni fakahangatonu ia ki he tokoni ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻeke ʻe kau fetongi koloa. ʻe lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo fakafou he tokoni ko ʻeni koeʻuhi ke lava ʻe he tokotaha fakaʻaongaʻi ʻo fai ha ngaue vave pea vakaiʻi e ngaahi ola fekauʻaki mo e fefakatauʻaki ʻi he ngaahi ʻeke Fakaʻofa. ʻi he zulutrade ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke maʻu ha fakamatala fakaikiiki kau ki he ngaue ʻa e feituʻu ʻo e ngaahi faingataʻa ʻeke. ʻe fakahoko kotoa ʻa e ngaue ʻaki ʻa e zulutrade pea ʻoku fie maʻu pe ʻa e tokotaha ngaue ke lesisita ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ouau.

ʻe lava ke ke kamata fakaʻaongaʻi e tokoni ke taʻetotongi pea lesisita. ʻe fakahoko kotoa e ngaahi fengaueʻaki ʻi he tafaʻaki ʻo hoʻo ʻakauni ʻo fakafou ʻi Zulutrade pea te ke maʻu ha ngaahi ola ʻi hoʻo moʻui ʻo kau ki he fakalakalaka. ʻoku faingofua mo nounou ʻa e lesisita ʻi Zulutrade. ʻe lava ke ke lesisita he taimi pe ko ia pea ʻoange ha ngaahi fakaikiiki ʻi ha foomu koeʻuhi ke ke lava ʻo kamata maʻu e ngaahi monuʻia ʻi he ngaue tokoni ko ʻeni.

Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Kau Tokonaki ʻoku nau fakaʻilongaʻi e Fakaʻilonga | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala

Download ʻa e Timeframes Stochastic indicator

Ko e fakaʻilonga lahi Timeframes Stochastic ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ʻasi ia ʻi ha founga kehekehe Timeframes ʻi he window ʻo ha fakaʻilonga MT4 ʻe taha. ʻoku ha ʻi he fakaʻilonga Timeframes Stochastic e fakamatala ki M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Stochastic indicator.

Download Multiple Timeframes Stochastic indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Timeframes ʻi he Tuʻunga angamaheni download e Fakaʻilonga kuo liliu

Ngaahi Timeframes ʻoku lahi hono fakaʻilonga MTF ko ha fakaʻilonga ia pea fakaʻasi ʻa e kehekehe Timeframes ʻi ha window fakaʻilonga ʻe taha he MT4 ʻata. ʻoku fakahaaʻi ʻe he Timeframes ʻoku lahi hono Fakaʻaongaʻi e ngaahi fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. Te ke lava ʻo fokotuʻu ha ngaahi fakaha mo ha popups ki he Tuʻunga ʻo e Timeframes anga maheni.

Download e fakaʻilonga Timeframes ʻoku ʻi ai e Tuʻunga kuo mavahe: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Timeframes ʻoku lahi e Fakaʻilonga ʻo e SI download

ʻOku lahi ha ngaahi fakaʻilonga Timeframes ʻo e SI ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ʻasi ai ha timeframes kehekehe ʻi ha fakaʻilonga MT4 ʻe taha. ʻOku fakahaaʻi ʻe he fakaʻilonga ʻo e Timeframes RSI ʻa e fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes RSI indicator.

Download Multiple Timeframes RSI indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Lahi timeframes e fakaʻilonga ʻo e fakahokohoko fakamotuʻalea ʻo e kainga download

ʻOku lahi ha ngaahi fakaʻilonga Timeframes ʻo e fakahokohoko fakamotuʻalea ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ne fakaʻaliʻali ha timeframes kehekehe ʻi ha matapa sioʻata MT4 ʻe taha. ʻOku fakahaaʻi ʻe he fakaʻilonga timeframes lahi ʻo e fakahokohoko fakamotuʻalea ʻa e fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Relative Vigor Index indicator.

Download Multiple Timeframes Relative Vigor Index indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Ngaahi Timeframes Parabolic SAR e Fakaʻilonga download

Ko e fakaʻilonga ʻo e Timeframes Parabolic SAR ko ha fakaʻilonga MTF mo ʻasi ia ʻi ha Timeframes window ʻe taha pe lahi hake ki he fakaʻilonga. ʻoku ha mei Timeframes Parabolic SAR ʻoku ʻasi ai ha fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Parabolic SAR indicator.

Download Multiple Timeframes Parabolic SAR indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Ngaahi Timeframes kehekehe ʻi he Fakaʻilonga [download e}]

Ngaahi Timeframes lahi ʻi he fakaʻilonga mahino ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻasi ʻa e kehekehe Timeframes ʻi he window fakaʻilonga MT4 ʻe taha. Lahi ʻo e Timeframes ʻoku ʻasi ai e fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes On Balance Volume indicator.

Download Multiple Timeframes On Balance Volume indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Timeframes lahi hono hiki Averages e fakaʻilonga download

ʻOku lahi ha ngaahi Timeframes averages fakaʻilonga ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ne fakaʻaliʻali ha timeframes kehekehe ʻi ha matapa sioʻata MT4 ʻe taha. ʻOku fakahaaʻi ʻe he fakaʻilonga Timeframes averages ʻa e fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Moving Averages indicator.

Download Multiple Timeframes Moving Averages indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Timeframes lahi hono hiki ʻo e ʻavalisi ʻo e fakaʻilonga Oscillator download

Timeframes lahi ʻa e ʻavalisi ʻo e fakaʻilonga Oscillator ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ne fakaʻaliʻali ha timeframes kehekehe ʻi ha matapa sioʻata MT4 ʻe taha. ʻOku fakahaaʻi ʻe he Timeframes lahi ʻavalisi ʻo e fakaʻilonga Oscillator ʻa e fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Moving Average Of Oscillator indicator.

Download Multiple Timeframes Moving Average Of Oscillator indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Lahi Timeframes e fakaʻilonga fakahokohoko fakamotuʻalea ʻo e paʻanga download

Timeframes lahi ʻo e fakahokohoko fakamotuʻalea ʻo e paʻanga ko ha fakaʻilonga MTF pea ʻoku ʻasi ai ha timeframes kehekehe ʻi ha matapa sioʻata MT4 ʻe taha. Lahi timeframes ʻoku fakahaaʻi ʻe he fakahokohoko fakamotuʻalea ʻo e paʻanga ʻa e fakamatala ki he M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, Timeframes fakamahina. You can set alerts and popups for Multiple Timeframes Money Flow Index indicator.

Download Multiple Timeframes Money Flow Index indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala