Ko e ha ʻa Zulutrade meʻa ʻoku ne ʻeke ʻa e Fefakatauʻaki tokoni?

Ko e Zulutrade ko ha tokoni fakahangatonu ia ki he tokoni ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻeke ʻe kau fetongi koloa. ʻe lava ke maʻu ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo fakafou he tokoni ko ʻeni koeʻuhi ke lava ʻe he tokotaha fakaʻaongaʻi ʻo fai ha ngaue vave pea vakaiʻi e ngaahi ola fekauʻaki mo e fefakatauʻaki ʻi he ngaahi ʻeke Fakaʻofa. ʻi he zulutrade ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke maʻu ha fakamatala fakaikiiki kau ki he ngaue ʻa e feituʻu ʻo e ngaahi faingataʻa ʻeke. ʻe fakahoko kotoa ʻa e ngaue ʻaki ʻa e zulutrade pea ʻoku fie maʻu pe ʻa e tokotaha ngaue ke lesisita ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ouau.

ʻe lava ke ke kamata fakaʻaongaʻi e tokoni ke taʻetotongi pea lesisita. ʻe fakahoko kotoa e ngaahi fengaueʻaki ʻi he tafaʻaki ʻo hoʻo ʻakauni ʻo fakafou ʻi Zulutrade pea te ke maʻu ha ngaahi ola ʻi hoʻo moʻui ʻo kau ki he fakalakalaka. ʻoku faingofua mo nounou ʻa e lesisita ʻi Zulutrade. ʻe lava ke ke lesisita he taimi pe ko ia pea ʻoange ha ngaahi fakaikiiki ʻi ha foomu koeʻuhi ke ke lava ʻo kamata maʻu e ngaahi monuʻia ʻi he ngaue tokoni ko ʻeni.

Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he Kau Tokonaki ʻoku nau fakaʻilongaʻi e Fakaʻilonga | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | 3 Ngaahi fakamatala

Hono piki'anga meʻalele Plotter e Fakaʻilonga fakauike

ʻoku hanga ʻe he hono piki'anga meʻalele Plotter fakauike ʻo tohoakiʻi ʻa e pivots fakauike. Te ke lava ʻo liliu ia ʻaki fibonacci hono piki'anga.

Download e Meʻalele hono piki'anga Plotter Weekly: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Stochastic e Fakaʻilonga ʻi hono download

Download ʻa e Stochastic indicator(SMI): Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Fakakatoa ʻo e Volume indicator download

Fakaʻilonga ʻo e voliume fakakatoa(FVI) ʻoku ha e fakaʻilonga. ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e voliume fakakatoa ʻo e Fakaleʻolahi ʻi he ngaahi feituʻu ʻoku lahi pe fie maʻu.

Download e Volume fakakatoa ʻo e Voliume: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | Tuku mai ha fakamatala

Download e fakaʻilonga maʻolunga fakaʻaho

Daily High Low Close indicator draws lines for previous day’s high, maʻulalo pea tapuni.

Download e fakaʻilonga maʻolunga fakaʻaho: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala

Download e fakaʻilonga ʻo e tuʻunga ATR fakaʻaho

ʻOku fakahaaʻi ʻe he fakaʻilonga ATR fakaʻaho ʻa e ngaahi laine ATR fakaʻaho ʻi he saati paʻanga MT4.

Download e fakaʻilonga ʻo e tuʻunga ATR fakaʻaho: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala

Uike download e Fakaʻilonga ʻi loto-malie

ʻE ta ʻe he fakaʻilonga maʻolunga ʻo e uike ʻi ʻolunga ʻa e laine ki ʻolunga ʻi he maʻolunga, maʻulalo mo e vaeuaʻanga malie ʻo e foʻi teʻelango ʻo e uike kimuʻa ʻi he saati paʻanga MT4.

Download e uike ko e fakaʻilonga maʻolunga ʻi lotomalie: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala

H4-e-nga Maʻolunga ʻo e Fakaʻilonga ʻi loto-malie

H4 e fakaʻilonga tuʻu ʻi loto-malie ʻi he maʻolunga ʻi ʻolunga, lalo mo lotomalie ʻi he pa teʻelango H4 ki muʻa ʻi he saati ʻo e ngaahi hoa paʻanga MT4.

Download H4 fakaʻilonga ʻi loto-malie: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , | 1 Fakamatala

H1-e-nga Maʻolunga ʻo e Fakaʻilonga ʻi loto-malie

H1 ʻe ta ʻe he fakaʻilonga lotoloto maʻolunga ʻa e laine ki ʻolunga ʻi he maʻolunga, maʻulalo mo lotomalie ʻi he pa teʻelango H1 kimuʻa ʻi he saati paʻanga paʻanga MT4.

Download H1 High Middle indicator: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala

ʻaho download ki lalo Maʻolunga e Fakaʻilonga hingoa

ʻe ta ʻe he fakaʻilonga ʻi ʻolunga he ʻaho ha fakatata ʻi ʻolunga, lalo pea ki loto ʻo e teʻelango ʻo e ʻaho kimuʻa, ʻi he saati paʻanga MT4.

Download ʻa e ʻaho Maʻolunga ʻi loto-malie: Hokohoko atu hono lau

ʻoatu ʻi he MT4 ʻo e Fakaʻilonga ʻo e ʻikai hano ʻeke, Ei, Scprits | Meʻa kuo fakaʻilongaʻi , , | Tuku mai ha fakamatala