Fibo Quantum Download

 Ladda ner

 Ladda ner

Det finns så många Forex trading strategier där ute att det inte är förvånande att så många människor inte vet var du ska börja. men i själva verket, alla dessa strategier är en kombination av två olika tekniker: fundamental eller teknisk analys.

En grundläggande analytiker tittar på en nations hela ekonomiska bilden för att vägleda sina affärer, studera internationella makroekonomi och de krafter som driver utbudet av och efterfrågan på en valuta. Det finns fem av dessa faktorer:

• att landets regering i god ekonomisk form eller i rött, och vad är deras ekonomiska politik (pro-business, arbetskraft, etc.)

• balansen import kontra export, som direkt påverkar en nations penningmängden

• tillväxten av landets reala bruttonationalprodukten (BNP); med andra ord, nationens köpkraft

• räntenivån

• inflationstakt; med andra ord, hur hög är priserna

Dessa tre sista är alla relativa, vilket innebär att de jämförs med samma mått för andra länder för att fastställa deras styrka eller svaghet, snarare än betraktas som fristående nummer.

Den grundläggande analytiker tittar på alla dessa faktorer och balanserar dem mot varandra för att avgöra om en nations valuta kommer att uppskatta eller minska i värde. Självklart, som Forex marknaden trader valuta en nation mot en annans, den grundläggande analytiker kan inte bara studera den ekonomiska bilden av ett land; hon måste studera dem båda, och sedan jämföra dem för att avgöra vilka ger en mer övertygande ekonomiska bilden.

Den tekniska analytiker, å andra sidan, ser bara på listorna. Han ser till priset av ett valutapar (eller någon annan råvara, såsom oljepriser eller aktier) och ser hur det har varierat genom tiderna, undersöka de mönster har ritats med tanke på att förutsäga vad det kan göra i framtiden.

Teknisk analys är flexibelt. Det fungerar på samma sätt på någon marknad med diagram (Forex, lager, handelsvaror, etc.). När du lär dig hur man gör, du kan använda den på andra marknader och få samma resultat.

grundläggande analys, å andra sidan, är inte flexibel, eftersom det ser ut på de ekonomiska data för varje nation för sig. De ekonomiska siffrorna för Storbritannien, trots allt, har ingenting att göra med dem för Japan eller Nya Zeeland, och den grundläggande analytiker kan inte ta sina studier till en annan marknad. Hon måste studera ett valutapar och lära sina två nationers ekonomier intimt om hon är att lyckas med denna teknik.

som sagt, fundamental analys är bra för att förstå vad som borde hända och för att förutsäga långväga trenden ett valutapar. Det är också sant att många lönsamma affärer görs omedelbart efter ekonomiska tillkännagivanden, när kunniga handlare hoppa in på marknaden medan alla andra är fortfarande flämtande över siffrorna.

Å andra sidan, teknisk analys kan ge dig en särskild strategi för en handel, inklusive inmatnings- och uttagspunkter och var du ska placera dina hållplatser. Det kräver mindre tid att lära sig än fundamental analys, och fungerar bra för kortare trender och enskilda affärer.

De mest framgångsrika handlare använder en kombination av dessa två tekniker, kombinera diagram analys med timingen som tillhandahålls av ekonomiska meddelanden för att få det bästa av två världar.

 Ladda ner

Infinity Scalper Download

FX Atom Pro Download

taggade med:

Precis det här inlägget? Prenumerera på mitt RSS-flöde och få massor mer!