Τα γεγονότα στην καθημερινή διαπραγμάτευση συναλλάγματος έχουν επιπτώσεις σε όλους, ακόμη κι αν δεν είστε εμπλέκονται άμεσα στη διαπραγμάτευση αυτή. Ο αντίκτυπος ότι η διαπραγμάτευση νόμισμα έχει για την τιμή που πληρώνετε για τα αγαθά και τις υπηρεσίες θα μπορούσε πιθανότατα να είναι η πιο προφανής επίπτωση. Είναι κοινό να βρεθούν πληρώνετε υψηλότερο για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συνήθως για να είναι σχετικά φθηνή, αν ζείτε σε μια χώρα όπου η συγκριτική αξία του νομίσματός τους μειώνεται σε σχέση με εκείνες των άλλων. Ο λόγος για αυτό είναι απλός; Η συναλλαγματική ισοτιμία για τα εμπορεύματα που εισάγονται (που μπορεί να περιλαμβάνουν οτιδήποτε από τα εσώρουχα σε προϊόντα πετρελαίου) μπορεί να έχουν αλλάξει και υπάρχουν πιθανότητες ότι θα είναι ο πελάτης που φέρουν το κύριο βάρος αυτής της αλλαγής.

Διαβάστε το υπόλοιπο αυτής της εισόδου