Forex je priljubljen izraz za deviznih trgih. Banke in borznoposredni큄kih dru탑b povezana prek elektronskega omre탑ja, da poslujejo na delni큄kih trgih. Mre탑a jim omogo훾a pretvorbo valute po vsem svetu.

To je postal glavni in najve훾ji uteko훾injeni finan훾ni trg po vsem svetu. Vzemite na primer, Obseg dolarskih valut v bilijonov dolarjev lahko hitro pove훾a v enem dnevu na valutnih trgih. To celo presega skupne prostornine vseh delnic v zunaj ZDA. kot tudi prihodnje trge.

Preberi preostanek tega vnosa